Voordeel uit uw investering?

Hier kunt u dit jaar extra voordeel uit halen met de investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving. Hiermee wordt het aanschafbedrag uiteindelijk een stuk scherper dan verwacht.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023 (KIA)

Investeringsaftrek is een regeling waarmee je als ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Een deel van het bedrag dat je investeert in je zaak, mag je aftrekken van de winst.

De hoogte van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA wordt berekend aan de hand van een percentage van alle investeringen die je voor je onderneming doet. In onderstaande tabel kun je zien hoe de percentages en maximale bedragen door de Belastingdienst zijn bepaald voor 2023.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
< € 2.400 € 0
Van € 2.401 t/m
€ 63.715
28%
Van € 63.715 t/m
€ 117.991
€ 17.841
Van € 117.991 t/m
€ 323.544
€ 17.841 min 7,56% van het deel boven de € 117.991
> € 323.544 € 0

Willekeurig afschrijven

Op nieuwe bedrijfsmiddelen is gedeeltelijke willekeurige afschrijving mogelijk, mits de investeringsverplichting is aangegaan in 2023. Dit geldt voor 50 procent van de afschrijvingskosten, dus maximaal 50 procent van de investering mag je direct ten laste van je fiscale winst brengen. De resterende 50 procent moet je regulier afschrijven. Slim gerekend levert dit dus een enorm voordeel op in het eerste jaar.

Conclusie

Door hier de rekenmachine op los te laten of de aankoop goed te plannen kan een investering op een nieuwe machine best interessant zijn. Neem contact met ons op voor vragen of informatie over de nieuwe machines.